News

i-CTMP

2023/05/30

Hệ thống nghiền i-CTMP của Yunda là một thế hệ mới của công nghệ xử lý Công nghệ nghiền cơ nhiệt hóa học (CTMP). So với quy trình CTMP truyền thống, i-CTMP có nhiều ưu điểm, chẳng hạn như chi phí đầu tư thấp hơn, linh hoạt hơn với các biến thể nguyên liệu thô, chất lượng bột giấy tốt và chi phí sản xuất thấp.

So với công nghệ nghiền bột truyền thống , i-CTMP có giá thành đầu tư thấp , nguyên liệu cung ứng dồi dào , chất lượng bột tốt , phí vận chuyển thấp và nhiều ưu thế khác .

Sau khi vào nhiên liệu , tấm ván gỗ ,miếng trúc đạt tiêu chuẩn…máy nhập liệu miếng trúc cho kho nguyên liệu đúng qui cách , đưa tấm vật liệu vào kho chứa , sau khi xác nhận tiếp tục ổn định sản xuất ,  tấm nhiên liệu dự trữ do đáy kho xoắn ốc vít tính toán đo lường , liên tục vận hành đến thiết bị tẩy rửa tấm nhiên liệu , thông qua tẩy rửa loại bỏ tạp chất , bơm tấm nhiên liệu vận chuyển đến xoắn ốc thải nước, sau khi thoát nước vào kho bốc hơi dự phòng, mức nước cân bằng thực hiện mềm hoá hơi nước dự phòng , sau khi mềm hoá tấm nhiên liệu đo lường xoắn ốc vận chuyển đến nút nhiên liệu máy nhập liệu xoắn ốc thì tấm nhiên liệu hình thành trạng thái nút nhiên liệu ổn định, đóng kín hơi nước trong ống làm mền hoá nhiệt độ cao , tấm nhiên liệu trong ống làm mềm hoá nhiệt độ cao phải tăng nhiệt làm mềm hoá , sau khi làm mềm hoá tấm nhiên liệu đưa vào kho cân bằng , thông qua thiết bị nạp liệu cân bằng đưa vào máy hoá sợi nhiệt độ cao, máy hoá sợi nhiệt độ cao yunda có nhiều hạng mục bản quyền sáng chế phát minh mới , thiết bị cốt lõi là hệ thống i- CTMP.

Tấm liệu hoá làm mềm nhiệt độ cao , thông qua bên hông xoắn ốc nạp liệu xoắn ốc đưa vào xoắn ốc kiểu dây đai , thiết kế xoắn ốc  thay đổi đường kính và qui cách  có thể làm nguyên liệu nén  thành trạng thái nút liệu. Tấm liệu bị trục vít kiểu dây đai quay với tốc độ cao đẩy mạnh đến khu hóa sợi nhiệt độ cao , dưới tác dụng của miếng dĩa mài tĩnh và động ,chà xát tấm liệu thành dạng sợi đồng nhất ,đồng thời thêm vào hóa chất , so với công nghệ truyền thống , bột sau khi hóa sợi so với bề mặt có diện tích lớn hơn ,hiệu quả phản ứng hóa học càng cao . sau khi hóa sợi lượng lớn hơi nước bốc hơi , thông qua đường ống xả đi vào thiết bị phân tách bột , hơi nước thu hồi , bột đi vào tháp phản ứng nồng độ cao .

Tháp phản ứng nồng độ cao là hệ thống i-CTMP vừa là thiết bị then chốt , có nồng độ cao ,phản ứng đầy đủ các đặc điểm .lấy len gỗ chuyển hóa thành bột gỗ theo yêu cầu ,bột sau phản ứng thông qua bơm nồng độ trung bình , vận chuyển đến máy ép bột ốc xoắn đơn , bột thông qua tẩy rửa cô đặc , đưa vào bể lặn , thông qua bơm bột đưa vào nồng độ thấp tiến hành mài đánh bột ,thêm một bước giảm hàm lượng bột giấy trong bó sợi. Bột sau khi mài thông qua máy hóa bột chuyên dùng sàng rây loại bỏ bó sợi , bột mịn đưa vào máy cô đặc kiểu đĩa trọng lực , tiến hành cô đặc bột , sau khi cô đặc đổ vào bể bột điều chỉnh nồng độ , do bơm vận chuyển dự trữ đến tháp bột dự trữ , cung cấp kho giấy sử dụng .

E-mail: info@yundapm.com